fbpx K-Force is GDPR-ready! En u? | K-Force Computers Solutions
Telephone hotline: +32 2 380 23 32

K-Force is GDPR-ready! En u?

06.04.2018
U bent er wellicht ook al mee rond de oren geslagen: vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe GDPR-wetgeving in werking.
 
 
Wie nu nog steeds uit de lucht komt vallen, woonde de voorbije maanden op een andere planeet. GDPR is vandaag een hot topic dat leeft in de meeste directiekamers. Of iedereen ook goed weet wat de nieuwe Europese richtlijn precies behelst, valt echter sterk te betwijfelen. In een organisatie heb je nog altijd heel veel mensen, ook binnen het management, die niet goed beseffen dat zij vanaf 25 mei een grote verantwoordelijkheid zullen dragen in het dagelijkse gebruik van persoonsgegevens.
 
 
Het blijft verbazen hoe nonchalant er in sommige organisaties wordt omgesprongen met soms heel vertrouwelijke data. De reden daarvan is dat er tot op heden geen enkele controle was. In tegenstelling tot wat vaak in de media wordt beweerd, is de wetgeving niet nieuw. Het is een Europese richtlijn die de databeschermingsrichtlijn (Data Protection Directive) uit 1995 vervangt. Daarbij wordt telkens gezegd dat je vanaf 25 mei 2018 volledig GDPR-compliant moet zijn. Maar ook dat is niet helemaal juist want eigenlijk moest dit al op 25 mei 2016 gebeurd zijn. Die periode van twee jaar was voorzien opdat iedereen zich in regel zou kunnen stellen. Met de toenemende digitalisering heeft men die wetgeving uit 1995 stelselmatig aangepast, om ze in 2016 te finaliseren. De nieuwe deadline die er nu aankomt, is eigenlijk ingesteld om controles te kunnen uitvoeren of klacht in te dienen bij eventuele overtredingen.
 
 
Nu men gaat schermen met boetes die kunnen oplopen tot 4% van de jaaromzet, beginnen bedrijven toch inspanningen te leveren om zich in orde te stellen.
 
 
Net omdat deze wetgeving vooral te maken heeft met de manier waarop (persoonlijke identificatie) data wordt behandeld, konden wij als IT bedrijf niet anders dan ons zo goed als mogelijk in regel te stellen. Deze fase hebben wij intussen succesvol achter de kiezen, waardoor we nu zeer goed weten wat er nodig is om zo goed mogelijk aan de richtlijnen te voldoen.
 
Maar daar blijft het voor ons niet bij. Gezien deze wetgeving uiteindelijk alle bedrijven en overheidsorganisaties verplichtingen oplegt, en iedereen er het intussen over eens is dat tegen 25 mei lang niet iedereen - ook de overheden zelf niet - in orde zal zijn, hebben wij beslist om samen met onze juridische partner, SUB ROSA LEGAL, een “GDPR-ready” pack aan te bieden dat alle aspecten van deze wetgeving behandelt.
Kort samengevat wordt uw bedrijf technisch en legaal volledig doorgelicht en krijgt u een uitgebreid rapport waarin perfect gedocumenteerd staat wat de sterke, maar ook de werkpunten binnen uw organisatie zijn, om zo alvast richting “GDPR-compliancy” te evolueren.
 
 
Maak dus zeker gebruik van deze unieke opportuniteit om uw organisatie in één klap alvast buiten schot van de “GDPR-police” te houden en tegelijk voor te bereiden op een geheel nieuw en transparanter business process wat betreft verwerking van data.
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: DNS Belgium.